Loại sản phẩm: Content so sánh

Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm

Mục đích sử dụng: so sánh giữa 2 nội dung làm nổi bật lên tính năng của sản phẩm

Hình dáng:

Kích thước:

Màu sắc:

Số trang: 1

Phong cách: Thanh lịch