Loại sản phẩm: Content sản phẩm mỹ phẩm

Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm

Mục đích sử dụng: Mô tả thông tin sản phẩm

Kích thước:

Màu sắc:

Số trang: 1

Phong cách: Trẻ trung