Loại sản phẩm: Content kols

Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm

Mục đích sử dụng: Kols giới thiệu sản phẩm

Hình dáng:

Kích thước:

Màu sắc:

Số trang: 1

Phong cách: Trẻ trung