Loại sản phẩm: Content  khuyến mãi mỹ phẩm

Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm

Mục đích sử dụng: Mô tả  chương trình khuyến mãi

Hình dáng:

Kích thước:

Màu sắc:

Số trang: 1

Phong cách: Trẻ trung