Loại sản phẩm: Content infographic

Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm

Mục đích sử dụng: Truyền tải câu chuyện ngắn kèm theo lồng ghép sản phẩm

Kích thước:

Màu sắc:

Số trang: 1

Phong cách: Cá tính