Bộ content khuyến mãi

 

Loại sản phẩm: Content khuyến mãi

Ngành hàng: Làm đẹp – mỹ phẩm

Mục đích sử dụng: Mô phỏng chi tiết chương trình khuyến mãi của nhãn hàng

Hình dáng:

Kích thước:

Màu sắc:

Số trang: 1

Phong cách: Thanh lịch